Ondersteuningsgroepen

 

De zorg voor iemand met dementie kan bijna niemand alléén op zich nemen. Om staande te blijven is het voor een mantelzorger belangrijk om aan zichzelf te denken en zorgen te delen. In de ondersteuningsgroepen kan vrijuit en in een vertrouwelijke situatie gesproken worden over problemen die men tegen komt in de begeleiding en verzorging van iemand met dementie. De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen er aan de orde komen. De bijeenkomsten worden begeleid door deskundigen die bekend zijn met de ziekte dementie. 

 

Voor partners:

Er zijn ondersteuningsgroepen voor partners van mensen met dementie.  

 

Voor familie:

Voor degenen die via hun vader, moeder of ander familielid betrokken raken bij dementie, is er de ondersteuningsgroep voor familie. 

 

Intramuraal:

Na opname in een verpleeginrichting kunnen mantelzorgers deelnemen aan de ondersteuningsgroep intramuraal. Opname is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de emoties die een opname oproept zijn er ook praktische vragen: wat kan ik nog betekenen, wat moet ik regelen, hoe ga ik om met de verzorgenden die de zorg overnemen. In de groep kunnen vragen, emoties en problemen gedeeld worden met anderen.  

 

Neem voor meer informatie contact op met de coordinator van het dichtstbijzijnde Geheugensteunpunt.