KOPgroep

 

Volwassenen en ouderen in de eerst fase van het dementieproces kunnen deelnemen aan zogenaamde KOPgroepen. 

Mensen met dementie blijven zich wel degelijk heel lang bewust van wat er gebeurt met hun hoofd en lichaam. In de

eerste fase van het dementieproces beschikt men zeker nog over aanpassingsvaardigheden. Het is daarom goed mogelijk

om de behandeling direct op hen te richten. Deelnemers aan de KOPgroep staan nog midden in de maatschappij. In de

wekelijkse bijeenkomsten staat het ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen centraal.

 

De groepen staan onder begeleiding van twee gedragsdeskundigen en een fysiotherapeut.

 

Het aanvragen en de financiering van de KOPgroep is afhankelijk van actuele wet- en regelgeving.

Er kan een eigen bijdrage aan deelname verbonden zijn.

 

Klik hier voor de folder