Gemeente Epe

Op 7 maart 2019 tekenden 33 organisaties in de gemeente Epe een intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente. De 33 vertegenwoordigers van ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, politie, welzijnsorganisaties, inwoners, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties zullen zich gezamenlijk inspannen om de inwoners van de gemeente Epe bewust te maken van de impact van dementie. Want dementie heeft grote impact op mensen, zowel op henzelf als op hun naasten en op de samenleving als geheel.

Klik hier voor de intentieverklaring

De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst op 7 maart, georganiseerd door de gemeente Epe, het Geheugensteunpunt van het Netwerk Dementie en de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs opende de bijeenkomst: ‘Dementie is een ziekte die veel verlies geeft en het kan ons allemaal treffen. Mensen met dementie wonen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving. En het aantal mensen met dementie stijgt. Dit betekent dat steeds meer mensen in onze gemeente te maken krijgen met mensen met dementie. En daar kunnen we samen bij helpen.’

Dementievriendelijke gemeente

‘Samen dementievriendelijk’ is een landelijk initiatief waaraan steeds meer gemeenten meedoen. Een dementievriendelijke gemeente is een samenleving waarin mensen met dementie gewoon kunnen meedoen. Waarin zij hun eigen boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging of kerk gaan of een bezoek brengen aan de bibliotheek of een museum. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Dit is mogelijk als inwoners weten hoe ze het beste kunnen omgaan met iemand met dementie. Van bakker tot buurman en van dokter tot wijkagent. Dat als we iemand op straat tegenkomen die verward oogt, we niet een blokje omlopen, maar op erop afstappen en vragen of we kunnen helpen. Dat we eerst oogcontact maken, geruststellen en daarna een korte vraag kunnen stellen. Dat we belangstelling tonen en ze in hun waarde laten.

Bijeenkomst dementievriendelijke gemeente 7 maart 2019

Minie Walma, coördinator van het Netwerk Dementie en dagvoorzitter van de bijeenkomst, verraste de aanwezigen met het voorlezen van een aantal gedichten over dementie. Marie-Josée Andringa, bestuurslid van Alzheimer NL-Oost-Veluwe, nam de aanwezigen mee in de wereld van dementie en de activiteiten in de regio. Andringa: ‘Als iedereen dementie zou begrijpen, zou de wereld een stukje mooier zijn’. Vervolgens gaf Janny de Fluiter, inwoner van de gemeente Epe, samen met haar casemanager, een kijkje in haar leven met dementie: ‘Het zou zo fijn zijn als mensen weten hoe ze mij kunnen helpen als ik even in de war ben. Dan word ik rustiger en gaat het vanzelf weer beter.’ Ton Lijten, voorzitter van het Netwerk Dementie, onderstreepte het belang van een dementievriendelijke gemeente en het ondertekenen van een intentieverklaring daarvoor. Daarna ondertekenden de 33 vertegenwoordigers de intentieverklaring. De dagvoorzitter rondde af met de plannen voor het vervolg, zoals de trainingen die nu gepland worden voor hulpverleners uit de thuiszorg en medewerkers van de gemeente.

Iedereen die meer wil weten over dementie kan contact opnemen met Het Geheugensteunpunt via epe@hetgeheugensteunpunt.nl, zodat gezamenlijk een passende training kan worden afgesproken.

Klik hier voor de nieuwsbrief Dementievriendelijk Epe nr. 1

Klik hier voor de nieuwsbrief Dementievriendelijk Epe nr. 2