Casemanagement

De casemanager biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen bij wie dementie is vastgesteld en hun mantelzorgers.

De casemanager is uw vaste contactpersoon. Hij/zij is uw vraagbaak en wijst u de weg naar de juiste persoon of instantie. Hij/zij kijkt welke zorg u precies nodig heeft. Daarnaast zorgt de casemanager ervoor dat de hulpverlening goed op elkaar is afgestemd, zodat u uiteindelijk beter en sneller geholpen wordt.

Verwijzing vindt plaats via de huisarts en poli geriatrie. Wanneer u een vermoeden heeft dat er sprake van dementie is, kunt u of uw hulpverlener, contact opnemen met de coördinator van het dichtstbijzijnde Geheugensteunpunt voor advies.